24 lutego 2020

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Początek wszystkiego

Na początku było Słowo. Wielka prawda o tym, że Bóg jest u początku wszystkiego. To prawda, która dotyczy istnienia każdego z nas. Św. Augustyn w swoich „Wyznaniach” pięknie zapisuje tę prawdę: „Bo zupełnie nie byłoby mnie, gdyby Ciebie we mnie nie było! (...) Nie byłoby mnie, Boże mój, zupełnie by mnie nie było, gdyby Ciebie we mnie nie było. A może raczej nie byłoby mnie, gdybym nie istniał w Tobie, z którego wszystko, w którym wszystko” (Ks. I) Moje życie jest w rękach Bożych. Jestem, żyję, bo Bóg tak chciał.

Ks. Mariusz Frukacz