Mesjasz jest Panem Dawida

„Sam Dawid nazywa Go Panem”. Wyznanie wiary, że „Jezus jest Panem” prowadzi do zbawienia. Ale konieczne jest uwierzenie w swoim sercu, przyjęcie prawdy o zmartwychwstaniu i potem danie świadectwa: „wyznawanie jej ustami”. Realizacja wiary w naszym życiu prowadzi również do otwartości na drugiego człowieka.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz