30 czerwca 2018

Sobota, XII Tydzień zwykły
Rok B, II

Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Uzdrowienie trędowatego

Bóg tak wiele nam daje od siebie. «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». To powinno być wołanie naszego pokolenia. Tak wielu z nas jest zagubionych, utraciło wiarę. Ale to wiara daje moc, daje nam uzdrowienie. Wiara w naszym życiu powinna łączyć się z wdzięcznością wobec Boga. Głęboka wiara każe nam pochylić się nad człowiekiem i prowadzi do oddania chwały Bogu.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz