16 października 2019

Środa, XXVIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

Nasze pokolenie potrzebuje znaku Jonasza i znaku Syna Człowieczego. W tym znaku zawiera się wezwanie do nawrócenia. Jednak bardzo często jak „plemię przewrotne” odrzucamy ten znak.

Ks. Mariusz Frukacz