5 kwietnia 2020

Niedziela, Wielki Tydzień
Rok A, II

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Chrystus pokrzepia utrudzonych

Słowa Jezusa, które dla wielu z nas niosą ukojenie, pokój i nadzieję. Pokora i łagodność Serca Jezusowego są nam bardzo potrzebne. W życiu codziennym szukamy odpoczynku i ukojenia. Ciężar dnia bardzo mocno nas przygniata. Chrystus rozumie człowieka utrudzonego i pragnie go przygarnąć do siebie. Chrystus chce, abyśmy w Jego cichym i pokornym Sercu odnaleźli ukojenie. Możemy to uczynić w czasie modlitwy, która jest rozmową serca ludzkiego z Sercem Bożym. Możemy do Jezusa przyjść wszyscy. On nie robi wyjątków. Nie wybiera sobie tych, którym pragnie ulżyć. Jezus domaga się tylko jednego, aby nasze serce było łagodne i pokorne, bo tylko wtedy prawdziwie możemy pokrzepić innych.

Rozważanie można odsłuchac na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz