13 listopada 2019

Środa, XXXII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

Wiara w naszym życiu powinna łączyć się z wdzięcznością wobec Boga. Głęboka wiara każe nam pochylić się nad człowiekiem i prowadzi do oddania chwały Bogu. Tak wiele dostajemy od Boga każdego dnia. Wtedy kiedy Go potrzebujemy wołamy: „Ulituj się nad nami”. Czy jednak potrafimy dziękować za każdy dzień naszego życia

Ks. Mariusz Frukacz