11 lipca 2020

Sobota, XIV Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Nie zapomnij!

Porzucić wszystko dla Chrystusa

Zawsze w naszych ludzkich kalkulacjach pytamy się o to, co nam przyjdzie z naśladowania Jezusa. Pytanie Piotra reprezentuje nasze pokolenie. Jednak patron dnia dzisiejszego św. Benedykt przypomina nam, że trzeba wybrać Jezusa radykalnie, bez naszych ludzkich kalkulacji. To bardzo trudne, by nic nie przedkładać nad miłość Chrystusa. Jednak jest to konieczne, by stokroć tyle otrzymać i życie wieczne odziedziczyć.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz