26 czerwca 2021

Sobota, XII Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera

Uzdrowienie sługi setnika

„U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”. Słowa Jezusa o setniku mówią nam o tym, że podstawą naszej relacji z Bogiem jest nasza głęboka wiara. Oczywiście nasza postawa wobec Boga zakłada również naszą pokorę. „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”. Musimy pamiętać, że Bóg daje nam łaskę. Nie możemy mieć postawy, że coś nam się należy.

Razem z wiarą powinna iść w parze pokora. „Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim”. W tych sowach Chrystus mówi o uniwersalizmie wiary. Łaskę wiary otrzymają także przedstawiciele narodów pogańskich. Przykładem jest setnik.

Postawa setnika pokazuje nam, że liczy się myślenie ewangeliczne w kategorii obdarowania a nie w kategorii zasługi. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że liczy się darmowe obdarowanie łaską, tak jak u setnika. Bo to ważny wymiar wiary. Otrzymujemy darmową łaskę od Boga. Tu nie ma miejsca na postawę „handlarza” przed Bogiem.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Maiusz Frukacz