28 grudnia 2019

Sobota, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok A, II

Święto świętych Młodzianków, męczenników

Śmierć dzieci w Betlejem

Święto Świętych Młodzianków

W świecie dzisiejszym nie brakuje „Herodów”, a historia dzieci betlejemskich powtarza się na naszych oczach: aborcja, in vitro, manipulacje genetyczne. To Herod zaczął budowę „cywilizacji śmierci” i dzisiaj znajduje wielu naśladowców. „Ideologia Heroda” wymierzona przeciwko życiu niewinnych ma się bardzo dobrze w dzisiejszych czasach. Płacz dzieci betlejemskich jest dzisiaj wołaniem do świata o opamiętanie i obronę świętości życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. „Ideologia Heroda” objawia się w kalkulacjach politycznych, w takich czy innych decyzjach przeciwko życiu ludzkiemu. Módlmy się o świętość i szacunek dla rodzącego się życia.

Rozważanie można odsłuchac na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz