10 sierpnia 2021

Wtorek, XIX Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

Jak wygląda moja wiara w życie wieczne? Czy dla nas, chrześcijan dnia dzisiejszego, życie wieczne ma taką samą wartość jak dla chrześcijan pierwszych wieków? To pytania do mojego rachunku sumienia. Życie męczenników, tak jak św. Wawrzyńca, są jak ziarno, które obumiera i przynosi plon obfity. Po ludzku wydaje się, że przegrali, ale to męczennicy zwyciężają.

Ks. Mariusz Frukacz