2 marca 2019

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Jezus błogosławi dzieci

Dziecko jest ufne, czyste, niewinne i pokorne. Taką postawę powinniśmy mieć wobec Boga.

„Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.” Dlatego tak bardzo ważna jest pokora, czystość serca, pełne zaufanie Bogu. Wielu świętych podjęło w swoim życiu duchowym drogę Dziecięctwa Bożego i w ten sposób osiągnęli świętość. Dzisiaj modlę się o postawę pokornego dziecka wobec Boga. Wybrać pokorną postawę dziecka wobec Boga i pójść drogą Dziecięctwa Bożego, to właściwa droga do Królestwa Niebieskiego. Pokora dziecka to źródło prawdziwej wielkości.

POSŁUCHAJ

Ks. Mariusz Frukacz