30 czerwca 2021

Środa, XIII Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego

Wypędzenie złych duchów

Musimy pamiętać, że dobra należy szukać, ono wymaga z naszej strony zaangażowania. Ewangelia natomiast mówi nam, że człowiek może nie chcieć Boga w swoim życiu: „Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic.” Tylko, że wtedy życie człowieka traci sens.

Ks. Mariusz Frukacz