19 maja 2019

Niedziela, V Tydzień Wielkanocny
Rok C, I

Piąta Niedziela Wielkanocna

O co proszę? O serce zdolne do miłowania pomimo zranień i krzywd

Treść artykułu nie jest dostępna.

Krzysztof Wons SDS/Salwator