16 czerwca 2021

Środa, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Jezus dzisiaj przypomina, że najważniejszym elementem uczynków pobożnych i dobrych jest cichość, skrytość i pokora. Nie warto czynić tego jedynie na pokaz bo to jest bliskie obłudzie. Nasza postaw ma płynąć z wiary i pokory serca. Jezus chce byśmy byli Jego uczniami, ale autentycznymi. Musimy wystrzegać się postawy na pokaz, postawy obłudników.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz