6 maja 2021

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny
Rok B, I

Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie

Jezus pokazuje nam Ojca. Musimy umieć naszą wiarą rozpoznać dzieła Ojca. Jezus wskazuje nam również, że Ojciec działa, dokonuje wielkich dzieł. Musimy umieć rozpoznać Boga w Jego dziełach. Piękno świata stworzonego, dzieło Ojca, jest na nasze wyciągnięcie ręki. Skoro Ojciec działa, to działa również w sercu człowieka. Jakże piękna jest dusza człowieka. Jezus pragnie, by nasza wiara była mocna. „O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.” Obietnica dająca nadzieję, pokój serca.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz