17 lutego 2021

Środa, VI Tydzień zwykły
Rok B, I

Środa Popielcowa

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Jezus dzisiaj przypomina, że najważniejszym elementem uczynków pobożnych i dobrych jest cichość, skrytość i pokora. Nie warto czynić tego jedynie na pokaz bo to jest bliskie obłudzie. Nasza postaw ma płynąć z wiary i pokory serca. Jezus chce byśmy byli Jego uczniami, ale autentycznymi. Musimy wystrzegać się postawy na pokaz, postawy obłudników. Wielki Post to czas jałmużny, modlitwy i postu, ale to również czas przemiany naszych serc. Ważne są słowa proroka Joela: „Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty!”. A zatem post to nie jest czyn na pokaz. To jest trudna praca wewnętrzna.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz