12 marca 2021

Piątek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Dzień Powszedni

Pierwsze ze wszystkich przykazań

Przykazanie miłości Boga i bliźniego powinno stanowić fundament naszego życia. Nie jest to przykazanie łatwe do realizacji. Tutaj bowiem jest mowa o miłości Boga „całym sercem, całym umysłem i całą mocą.” Boga nie da się miłować po części czy też tylko na chwilę.

To samo dotyczy naszego bliźniego, który często może stawać się naszym krzyżem. Bez tego przykazania nie możemy mówić i myśleć o chrześcijaństwie. Wiara musi nas prowadzić do miłości Boga i człowieka. Credo i przykazanie miłości to fundament życia chrześcijańskiego. Bez miłości Boga, nie ma miłości człowieka.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz