22 października 2019

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Podatek na świątynię

Jezus unika wszystkiego, co mogłoby być zgorszeniem dla drugiego człowieka. Poleca Piotrowi zapłacić podatek na świątynię. Jednak największą zapłatą jaką złoży Ojcu będzie ofiara na krzyżu, cena za zbawienie ludzi.

Ks. Mariusz Frukacz