24 lutego 2020

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Podatek na świątynię

Jezus unika wszystkiego, co mogłoby być zgorszeniem dla drugiego człowieka. Poleca Piotrowi zapłacić podatek na świątynię. Jednak największą zapłatą jaką złoży Ojcu będzie ofiara na krzyżu, cena za zbawienie ludzi.

Ks. Mariusz Frukacz