13 listopada 2021

Sobota, XXXII Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski


Wytrwałość w modlitwie

Wytrwała modlitwa łączy się z wiarą. Jest świętą przestrzenią, w której spotykamy się z Bogiem i pokazujemy Mu nasze serce i naszą wiarę. Tylko czy Jezus znajdzie wiarę w moim sercu?

Ks. Mariusz Frukacz