24 lutego 2019

Niedziela, VII Tydzień zwykły
Rok C, I

Siódma Niedziela zwykła