6 stycznia 2021

Środa, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim
Rok B, I

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Pokłon mędrców ze Wschodu

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Za Mędrcami ze Wschodu pójdźmy za Jezusem, za ich wiarą. Trzeba, byśmy mieli ducha misyjnego. Dzielmy się naszą wiarę z innymi. Mędrcy ze Wschodu jako przedstawiciele świata pogańskiego idą odnaleźć Mesjasza. Wyruszają w drogę ku wierze. Bardzo często na tej drodze jest wiele przeszkód. Są też tacy ja Herod, którzy boją się władzy miłości, jaką objawia Mesjasz. Ale to, co najważniejsze, to właśnie to, iż Mędrcy docierają do Betlejem, docierają do wiary. Odnajdują Jezusa. Ich życie ulega zmianie. Ich życie jest już realną drogą wiary. To już jest inna droga, niż ta którą przebyli szukając Jezusa. Inną drogą przecież wracają do Ojczyzny, do siebie. Ja też jestem zaproszony, by pójść w drogę wiary, by odnaleźć Jezusa, by moje życie odmieniło się i aby było już inną drogą od siebie. To ma być droga wiary. Ta droga wypowie się dzisiaj również na drzwiach naszych domów: K + M + B 2018 lub C+M+B 2018. Niech Chrystus błogosławi naszemu domowi.

Rozważanie można odsłuchac na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz