16 marca 2021

Wtorek, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Dzień Powszedni

Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda

„Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki…” Te słowa z dzisiejszej Ewangelii to wołanie wielu chorych i cierpiących do sumień ludzkich. Tylko Jezus daje uzdrowienie i moc. Niestety bardzo często my sami wkładamy człowieka jedynie w paragrafy prawa tak jak faryzeusze: „Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża”.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz