13 października 2020

Wtorek, XXVIII Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

Walka Chrystusa ze złym duchem

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że trzeba podjąć walkę ze Złym. Mówi nam o mocy wewnętrznego człowieka. Musimy strzec się, aby nasze sumienie, serce nie było wewnętrznie skłócone, bo wtedy przegrywamy i wszystko w życiu się wali. Serce człowieka jest terenem ciągłej walki ze Złym Duchem. Człowiek zjednoczony z Chrystusem ma moc wewnętrzną do podjęcia tej walki. Dlatego sumienie człowieka nie może być „królestwem wewnętrznie skłóconym”. Musimy być ludźmi dobrze uformowanego sumienia. Przypomina nam o tym Ewangelia.

Ks. Mariusz Frukacz