24 lutego 2020

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Odnaleźć Boga

„...znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę”. Odnaleźć Boga. Odnaleźć Betlejem. To właściwa droga dla człowieka wiary. Wielkie tajemnicy dokonują się w ciszy i w pokorze. Czy wraz z pasterzami z Betlejem odnalazłem już Maryję, Józefa i Niemowlę? Czy odnalazłem Boga w moim sercu?

Ks. Mariusz Frukacz