28 października 2021

Czwartek, XXX Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Wybór Apostołów

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi mnie do wielkiego i wspaniałego tematu modlitwy Jezusa. Wiem, że moje powołanie jest także owocem modlitwy Jezusowej. Każdy powołany jest w sercu Jezusa. Warto dzisiaj zatrzymać się nad tajemnicą modlitwy Jezusa. To modlitwa nieustanna, modlitwa serca, w ukryciu i w pokorze przed Ojcem. Jezus na modlitwie jednoczy w ciszy z Ojcem. To wielka lekcja dla mnie. Jak wygląda moja modlitwa ? Czy jest modlitwą o zbawienie? Czy dziękuję Jezusowi za dar modlitwy?

Ks. Mariusz Frukacz