26 lipca 2020

Niedziela, XVII Tydzień zwykły
Rok A, II

Siedemnasta Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

O co proszę? O serce, które pragnie Jezusa ponad wszystko

Jezus opowiada mi o pięknie królestwa Bożego. Do mnie jednak należy wybór: życie razem z Nim w królestwie lub wieczne odrzucenie. Czy w moim codziennym życiu dopuszczam myśl, że cokolwiek teraz czynię, dotyczy to mojego ostatecznego przeznaczenia?

Królestwo Boże jest jak skarb, dla którego warto sprzedać wszystko inne (w. 44). Jaką wartość ma dla mnie życie dla Jezusa? Czego nie potrafi łbym dzisiaj „sprzedać” dla Jezusa?

Królestwo jest jak skarb ukryty w ziemi (w. 44). Muszę go szukać i pragnąć odnajdywać każdego dnia. Czy Pan Bóg interesuje mnie ponad wszystko? Co mogę powiedzieć o moim zaangażowaniu w wypełnianie życiowego powołania?

Uczeń królestwa powinien kierować się roztropnością w swoich wyborach, jak ojciec rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (w. 52). Moje codzienne wybory są sprawdzianem mojego rzeczywistego stosunku do życia i powołania.

Czy mogę powiedzieć, że w moich wyborach kieruję się szukaniem królestwa Bożego? Czy są inne motywacje moich wyborów? Jakie?

Scena końca świata, którą przedstawia Jezus, pomaga mi odnaleźć właściwy dystans do moich przywiązań i ziemskich pragnień (ww. 49-50). Wszystkie moje „perły”, które teraz kocham, na końcu świata okażą się niczym wobec jedynej perły wiecznego królestwa.

Powiem szczerze Jezusowi o moich zniewoleniach. Zaproszę Go w osobiste sytuacje życiowe, w których panują najgłębsze nieuporządkowania. Będę trwał w modlitwie serca: „Jezu, przywróć mi serce wolne, zdolne wybierać Ciebie!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator