27 marca 2021

Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Dzień Powszedni

Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże

Bardzo wielu wierzy w Jezusa. On nas gromadzi wokół siebie, wokół swojej Ewangelii, ale nadal są tacy, którzy przyjmują postawę faryzeuszów. Oni nie potrafią uwierzyć, oni jedynie kalkulują. A Jezus pragnie byśmy byli przy Nim. On chce nas zgromadzić przy sobie.

Faryzeusze kierowani kalkulacjami ludzkimi chcą zabić Jezusa. Boją się Jego obecności i znaków, które czyni. Boją się, że ludzie uwierzą w Jezusa. Ilu władców dzisiejszego świata boi się tego, że ludzie wierzą w Boga?

POSŁUCHAJ

Ks. Mariusz Frukacz