22 kwietnia 2021

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, I

Dzień Powszedni

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Wiara i Eucharystia odgrywają najważniejszą rolę w naszym życiu. Wiara i Eucharystia prowadzą nas do zjednoczenia z Bogiem, dają życie wieczne. Każdy z nas jest stworzony dla życia, także tego w wieczności. W naszym ciągłym zabieganiu nie mamy czasu pomyśleć o życiu wiecznym. Tymczasem jest to perspektywa, która jest przed nami. I musimy się jakoś do niej przygotować. Ewangelia mówi o dwóch istotnych warunkach otrzymania życia wiecznego: wiara w Jezusa i Eucharystia – Ciało za życie świata. Tylko głęboka wiara, nasz osobisty kontakt z Jezusem da nam życie wieczne.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz