16 grudnia 2019

Poniedziałek, III Tydzień Adwentu
Rok A, II

Dzień Powszedni

Skąd pochodził chrzest Janowy?

Jezus w dzisiejszej Ewangelii domaga się, aby człowiek stanął w prawdzie. W takim kierunku zmierza odpowiedź Jezusa na pytanie uczonych w Piśmie i starszych. Oni jednak bojąc się owego stanięcia w prawdzie i wykręcają się odpowiedzieć Jezusowi. Kiedy prawda staje się niewygodna to wówczas pojawiają się kalkulacje: «Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?

Powiemy: Od ludzi». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o naszym stosunku do prawdy. Bardzo często zaprzeczamy istnieniu prawdy nie tylko przez kłamstwo, ale tak jak ewangeliczni „uczeni w Piśmie i starsi”, zaprzeczamy jej przez przemilczanie, albo ignorowanie.

Tymczasem nie wystarczy znać prawdę pozostawiając na boku jej realizację. Wierność prawdzie oznacza życie nią. Prawdę trzeba wewnętrznie zaakceptować i w niej kształtować własne życie. Św. Jan Paweł II uczył, że być wolnym znaczy działać w prawdzie, umieć siebie poddać prawdzie, a nie podporządkować prawdy sobie, własnym interesom, kompromisom, różnym koniunkturom.

Rozważanie można odsłuchac na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz