25 lutego 2021

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Dzień Powszedni

Kto prosi, otrzymuje

Złota reguła Ewangelii „wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.” powinna stać się zasadą naszego postępowania w relacjach z innymi. Miarą jaką powinniśmy mierzyć drugiego człowieka to miara naszego serca. Za prośbą w naszej modlitwie musi być żywa wiara. Modlitwa nie jest czymś tylko i wyłącznie statycznym, wypowiedzianym ustami. Modlitwę wypowiadamy całym naszym życiem, naszym sercem. Modlitwa też wymaga naszej wytrwałości.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz