18 września 2021

Sobota, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca

Jezus zostaje znaleziony w świątyni kiedy jest w sprawach Ojca. Potem wraca do Nazaretu. Dzisiaj duchowo pielgrzymujemy do Nazaretu, gdzie Jezus jest poddany Maryi i Józefowi. To jest wskazówka dla naszego życia duchowego: być poddanym Maryi, Jej powierzyć swoje życie a przez Maryję Bogu. Muszę odnaleźć moją własną drogę do Nazaretu. Tajemnica tego miejsca kryje się w sercu Maryi. To serce rozważa i chowa tak wiele tajemnic. Także życie ukryte Jezusa w Nazarecie jest dla mnie źródłem mojego życia duchowego. Tę tajemnicę zrozumiał i zrealizował św. Stanisław Kostka.

Ks. Mariusz Frukacz