15 grudnia 2018

Sobota, II Tydzień Adwentu
Rok C, I

Dzień Powszedni

Słuchać proroków

Jak ważne jest rozpoznanie w naszym życiu całego przesłania i świadectwa proroków. Eliasz jest kimś, kto uczy nas wiary w Boga, tego, że jest Bóg. Jan Chrzciciel woła o otwarcie serc dla Chrystusa. Trzeba nam słuchać proroków. Trzeba ich przywrócić naszemu pokoleniu.

Ks. Mariusz Frukacz