12 sierpnia 2020

Środa, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

Maryja ze swoim „Magnificat” przypomina jak wiele Bóg czyni wielkich rzeczy w naszym życiu. Maryja oddaje chwałę Bogu, ale też myśli o drugim człowieku, zwłaszcza tym biednym. „Magnificat” to wielka i piękna modlitwa, hymn mówiący o wielkości Boga, ale także to hymn i modlitwa wielkiej wrażliwości Maryi na drugiego człowieka. „Magnificat” to wielki program społeczny na nasze czasy.

„Magnificat” mówi o tym, że Bóg zawsze widzi człowieka. „Magnificat” to taka praktyczna „teologia społeczna”. „Magnificat” to program życia chrześcijańskiego. To modlitwa kontemplacji Boga, ale też formacji człowieka. To modlitwa wielkiej wrażliwości społecznej. Powinna się ona stać programem naszego życia codziennego. Kiedyś na temat tej modlitwy piękne rozważanie wygłosił abp Stanisław Nowak, ówczesny metropolita częstochowski. „Maryja jako najpiękniejszy człowiek uwielbia Boga za Wcielenie i za Zbawienie.

„Magnificat” to najpiękniejsza kontemplacja Boga. Maryja kontempluje przymioty Boga, Jego wszechmoc, Boga Stwórcę i świętość Boga. Najbardziej jednak Maryja widzi Miłosierdzie Boże, które płynie przez pokolenia ludzkie. „Magnificat” jest modlitwą formacyjną „ustawiającą człowieka w życiu”. Maryja odczuwa wymiar społeczny. Uwielbia Boga za to, że ujmuje się za ubogimi” – mówił abp Nowak.

Ks. Mariusz Frukacz