31 sierpnia 2017

Czwartek, XXI Tydzień zwykły
Rok A, I

Dzień Powszedni

Wezwanie do czujności

W naszym ciągłym zalataniu i zabieganiu możemy nie zauważyć kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, a przecież Chrystus zapowiedział, że przyjdzie powtórnie na sąd nad światem. Umiejętność czuwania to naprawdę ogromna wartość w życiu chrześcijanina. My należymy do pokolenia chrześcijan, która oczekuje na Chrystusa. Starajmy się tak układać nasze życie, tak je prowadzić, żeby Syn Człowieczy nas nie zaskoczył. A czuwać to również strzec sumienia, dobra w sobie.

Ks. Mariusz Frukacz