23 stycznia 2019

Środa, II Tydzień zwykły
Rok C, I

Dzień Powszedni

Uzdrowienie w dzień szabatu

Postawa faryzeuszy i zwolenników Heroda to częsta metoda współczesnego świata – zgładzić za uczynione dobro. A tymczasem liczy się człowiek, który odpowiada na głos Boga. Zło śledzi dobro, żeby je oskarżyć. Świat chce wyrzucić Boga z własnej przestrzeni. Ale w końcu dobro zwycięża. Człowiek otrzymuje dar nawet gdy wokoło zatwardziałe serca. Dobroć i Miłość Boga do człowieka jest najważniejsza. Jezus pokazuje, że ważniejszy od litery prawa jest człowiek, jego godność i dobro. Co więcej oddawanie czci Bogu, tak ja w dzień szabatu, powinno prowadzić także do troski o człowieka.

Ks. Mariusz Frukacz