25 lipca 2019

Czwartek, XVI Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto św. Jakuba, apostoła

Kielich mój pić będziecie

Dzisiaj św. Jakub Apostoł wygłasza do nas katechezę swoim życiem. Mówi nam, że bycie świadkiem Chrystusa oznacza nie tylko wierność i służbę wobec drugich, ale oznacza również wypicie „Kielicha Pańskiego” – tajemnicę krzyża. A życie apostoła ma być na wzór Syna Człowieczego, który oddał swoje życie „na okup za wielu”. Św. Jakub uczy nas także przyjaźni z Jezusem. Zaprasza nas do Szkoły Jezusowej, w której jest lekcja miłości i pokory.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz