25 lipca 2020

Sobota, XVI Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto św. Jakuba, apostoła

Kielich mój pić będziecie

Dzisiaj św. Jakub Apostoł wygłasza do nas katechezę swoim życiem. Mówi nam, że bycie świadkiem Chrystusa oznacza nie tylko wierność i służbę wobec drugich, ale oznacza również wypicie „Kielicha Pańskiego” – tajemnicę krzyża. A życie apostoła ma być na wzór Syna Człowieczego, który oddał swoje życie „na okup za wielu”. Św. Jakub uczy nas także przyjaźni z Jezusem. Zaprasza nas do Szkoły Jezusowej, w której jest lekcja miłości i pokory.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz