2 lipca 2021

Piątek, XIII Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Powołanie Mateusza

Każdy z nas jest powołany do tego, by dać świadectwo o Chrystusie. Nasze życie wpisuje się w pewien sposób w misję Mateusza, o którego powołaniu pisze św. Beda Czcigodny, że Pan „zobaczył celnika, a ponieważ było to spojrzenie zmiłowania i wyboru, rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. Dzisiaj myślą i modlitwą jestem także z papieżem Franciszkiem, którego zawołanie pochodzi właśnie z powołania św. Mateusza: „Miserando atque eligendo” (Zmiłował się nad nim i powołał go)

„Mamy na pierwszym miejscu być nie tylko nauczycielami, ale świadkami. Misję tak jak św. Mateusz spełnia każdy z nas… Ważne jest to, że jesteśmy powołani przez Jezusa, by głosić Jego słowo i czyny naszym życiem i postępowaniem.” (Bp Antoni Długosz, Jasna Góra, Pielgrzymka „Niedzieli”, 21 września 2013 r.)

Ks. Mariusz Frukacz