1 marca 2021

Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Dzień Powszedni

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Dzisiaj Jezus bardzo dużo mówi nam o naszych relacjach z innymi ludźmi. Musimy umieć mierzyć właściwą miara drugiego człowieka. Sami przecież chcemy, żeby nas jak najlepiej ktoś ocenił, osądził a może nawet wywyższył. Najpierw sami musimy mieć właściwą, sprawiedliwą miarę wobec innych: „Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. Jezus stawia nam konkretne wymagania. W pewien sposób określa również zasady naszego postępowania wobec bliźnich. Łatwiej nam jest oczekiwać czegoś od innych, trudniej jest ofiarować coś od siebie. Miara Jezusa jest dla dzisiejszego świata, dla logiki tego świata, niewygodna.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz