14 lipca 2021

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera albo wspomnienie św. Henryka

Wydarzyło się...

• papież Pius XII ogłosił encyklikę Meminisse Iuvat (1958 r.)

• papież Jan XXIII ogłosił encyklikę Mater et Magistra (1961 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.