15 lipca 2021

Czwartek, XV Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Wydarzyło się...

• spłonęła bazylika św. Pawła za Murami w Rzymie (1823 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.