9 kwietnia 2020

Czwartek, Wielki Tydzień
Rok A, II

Wielki Czwartek

Nie zapomnij!

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Wyzwolenie się z uzależnień. Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.