8 kwietnia 2020

Środa, Wielki Tydzień
Rok A, II

Środa Wielkiego Tygodnia