7 kwietnia 2020

Wtorek, Wielki Tydzień
Rok A, II

Wtorek Wielkiego Tygodnia