6 kwietnia 2020

Poniedziałek, Wielki Tydzień
Rok A, II

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia

Nie zapomnij!