10 kwietnia 2020

Piątek, Wielki Tydzień
Rok A, II

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Wyzwolenie się z uzależnień. Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.