11 kwietnia 2020

Sobota, Wielki Tydzień
Rok A, II

Wigilia Paschalna

Nie zapomnij!

Wydarzyło się...

• męczeńska śmierć biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa (1079 r.)

• Jan XXIII opublikował encyklikę Pacem in terris (1963 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Wyzwolenie się z uzależnień. Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.