9 czerwca 2019

Niedziela, X Tydzień zwykły
Rok C, I

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

• podczas mszy św. w Krośnie Jan Paweł II kanonizował Jana z Dukli (1997 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.