8 czerwca 2019

Sobota, VII Tydzień Wielkanocny
Rok C, I

Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

Wydarzyło się...

• rozpoczęła się III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (1987 r.)

• Jan Paweł II kanonizował w Krakowie królową Jadwigę Andegaweńską (1997 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.