10 czerwca 2019

Poniedziałek, X Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Wydarzyło się...

• zakończyła się I pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski (1979 r.)

• zakończyła się VI pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski (1997 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.