4 sierpnia 2018

Sobota, XVII Tydzień zwykły
Rok B, II

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

Wydarzyło się...

• papież Aleksander IV wydał bullę przyznającą prawo organizowania w Gdańsku dorocznych jarmarków św. Dominika (1260 r.)

• papież Leon XIII ogłosił encyklikę Aeterni Patris (1879 r.)

• Giuseppe Melchiorre Sarto został wybrany 257. papieżem i przybrał imię Pius X (1903 r.)